Bitcoin sprzedaży detalicznej

Firma, która sprzedaje (i potencjalnie kupuje) bitcoiny bezpośrednio do klientów. Usługa utrzymuje pewną ilość rezerw bitcoin pod ręką to kupił. Jeśli zamówienia klientów przekracza ilość swoich rezerw, gniazda może zrobić zleceń w imieniu klientów na giełdzie.

Zazwyczaj usługa ta jest oferowana jako stronie online (na przykład Coinbase.com). Pełna lista placówek zobacz “Bitcoin Giełd i rynków zbytu”.

Bitcoin Video Crash Course 

Dummy-proof explainer videos enjoyed by over 100,000 students. One email a day for 7 days, short and educational, guaranteed.

We hate spam as much as you do. You can unsubscribe with one click.