Satoshi Nakamoto

Tajemniczy twórca protokołu Bitcoin i oryginalne oprogramowanie Bitcoin-Qt. W 2008 roku Satoshi Nakamoto opublikowane Bitcoin oficjalny dokument zatytułowany “Bitcoin: Elektroniczny System fiskalny Peer-to-Peer” na liście dyskusyjnej kryptografii. W 2009 roku wydał wersja 0.1 oprogramowania Bitcoin, które zostały opracowane za pomocą programu Microsoft Visual Studio i prowadził tylko w systemie Windows.

Satoshi Nakamoto nadal aktywnie zaktualizować kod źródłowy Bitcoin i komunikować się ze społecznością Bitcoin do 2010 roku, kiedy jego interakcje zaczął się zmniejszać i przekazał ostatecznie kierownictwo projektu Bitcoin do Gavin Andresen.

Satoshi Nakamoto prawdziwą tożsamość pozostaje nieznany. Nazwa może być także pseudonim i może stanowić jedną lub więcej osób.

Bitcoin Video Crash Course 

Dummy-proof explainer videos enjoyed by over 100,000 students. One email a day for 7 days, short and educational, guaranteed.

We hate spam as much as you do. You can unsubscribe with one click.