Blockchain

Historia transakcji Bitcoin, który służy jako jego publiczne księgi i jest przechowywany przez każdy węzeł w sieci Bitcoin. Transakcje są przechowywane w danych grupach zwanych blokami. Bloki są ułożone od najstarszych do najnowszych, a każdy blok zawiera zakodowane odwołanie do poprzedniego bloku, tworząc łańcuch, który nie może być łatwo zmieniona przez osobę atakującą.

Komputery w sieci Bitcoin Sprawdź i rejestruje transakcji w blockchain w czasie i nadawania ich do innych komputerów. Każdy węzeł w sieci Bitcoin posiada własną kopię blockchain.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz “jak działa Blockchain” .