Bitcoin-Qt (aka Bitcoin Core)

Oprogramowanie open source pełna Bitcoin klienta który wykorzystuje framework Qt UI dla interfejsu graficznego. Wladimir J. van der Laan opracowane oprogramowanie jest oryginalny kod referencyjny przez Satoshi Nakamoto, ale z ulepszony interfejs użytkownika. Dziś jest w zestawie z klienta Bitcoin Core i wspólnie jest utrzymywana przez deweloperów rdzeń Bitcoin, (którzy są wypłacane przez Fundację Bitcoin) jak również dużą społeczność programistów na całym świecie.

Bitcoin-Qt można pobrać z bitcoin.org i kod źródłowy można oglądać i przyczyniły się do na github.com.

Bitcoin Core

Począwszy od wersji 0.9.0 Bitcoin-Qt zostało przemianowane na Bitcoin Core ze względu na postęp w oddzielanie kod klienta z interfejsu graficznego. Ponieważ specyfikacje techniczne protokołu Bitcoin nie zostały całkowicie udokumentowane, Bitcoin Core kod uważane jest za klienta odwołanie, który definiuje protokół Bitcoin. Inne aplikacje Bitcoin zazwyczaj próbuje dopasować jego zachowanie (w tym wszelkie błędy) aby uniknąć niespójności protokołu i uniknąć twardy rozłamem blockchain dla ich użytkowników.

Bitcoin Video Crash Course 

Dummy-proof explainer videos enjoyed by over 100,000 students. One email a day for 7 days, short and educational, guaranteed.

We hate spam as much as you do. You can unsubscribe with one click.